<nav id="5irf9"><code id="5irf9"></code></nav>
  <var id="5irf9"></var>
 • ? 2020 Caterpillar Minden jog fenntartva

  A Caterpillar minden szerz?i jogot fenntart a Caterpillar tulajdonában álló minden sz?vegre, grafikus rajzra, valamint szoftverre vonatkozóan, és ezúton engedélyezi az ?n számára az itt k?zzétett dokumentumok – kizárólag az információ átvitele és megtekintése céljából t?rtén? – elektronikus másolását. ?n nem tükr?zheti, nem módosíthatja és egyéb módon sem dolgozhatja át a jelen webhelyen található fájlokat ismételt k?zzététel céljából, és nem nyomtathatja ki az itt k?zzétett információkat a Caterpillar írásos engedélye nélkül. Kifejezetten erre irányuló rendelkezés hiányában semmilyen itt k?zzétett információ nem tekinthet? a Caterpillar bármilyen szerz?i joga, szabadalma, illetve védjegye vonatkozásában licenc vagy jog átruházásának.

  A CAT, a CATERPILLAR, ezek emblémái, a "Caterpillar-sárga, " és a POWER EDGE kivitel, valamint az itt említett cég- és termékazonosítók a Caterpillar cég védjegyei, engedély nélküli felhasználásuk tilos. A Cat és a Caterpillar a Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams, Peoria IL 61629 bejegyzett védjegyei.

  Jogi figyelmeztetések

  Az itt k?zzétett információkat, beleértve a sz?vegeket, képeket, illetve hivatkozásokat, A CATERPILLAR INC. "JELENLEGI áLLAPOTUKBAN" BIZTOSíTJA, KIZáRóLAG MáRKAKERESKED?I éS üGYFELEI TáJéKOZTATáSáRA, éS AZOK SEMMILYEN GARANCIáT NEM FOGLALNAK MAGUKBAN, SEM KIFEJEZETT, SEM VéLELMEZETT MóDON, NEM KIZáRóLAGOSAN BELEéRTVE AZ éRTéKESíTHET?SéGRE, ADOTT CéLRA VALó ALKALMASSáGRA, ILLETVE ARRA VONATKOZó BELEéRTETT GARANCIáT, HOGY AZOK MáSOK JOGAIBA NEM üTK?ZNEK. A Caterpillar Inc. nem vállal felel?sséget az ebben a k?zleményben és egyéb itt hivatkozott vagy ide hivatkozással kapcsolódó dokumentumokban lév? hibákért és hiányosságokért. Ez a k?zlemény m?szaki és egyéb pontatlanságokat tartalmazhat, és nem minden itt hivatkozott termék és szolgáltatás elérhet? minden területen. A tájékoztatást id?szakonként módosítjuk, és a Caterpillar az itt ismertetett termékeket és szolgáltatásokat bármikor módosíthatja. Az itt k?zzétett információk alapján t?rtén? eljárás el?tt forduljon további tájékoztatásért a Caterpillar területileg illetékes márkakeresked?jéhez.

  Amennyiben ?n k?zvetlenül a Caterpillar vállalathoz fordul megjegyzések, kérdések, javaslatok, ?tletek vagy hasonlók formájában a jelen Webhellyel, illetve a Caterpillar termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban, ?n belegyezik abba, hogy az így k?z?lt adatok nem tekintend?k bizalmasnak, és a Caterpillart nem terheli k?telezettség a válaszadásra, és szabadon, korlátozás nélkül sokszorosíthatja, felhasználhatja, k?zzéteheti és terjesztheti az információt mások számára, nem kizárólagosan beleértve az ilyen információkat tartalmazó fejlesztési, gyártási, illetve marketingtermékeket.

  Kapcsolt webhelyek
  A Webhelyek tartalmazhatnak hivatkozásokat más független, harmadik félt?l származó webhelyekre vagy er?forrásokra ("Hivatkozással kapcsolt webhelyek "). Ezeket a hivatkozással kapcsolt webhelyeket kizárólag az ?n kényelme érdekében teszi elérhet?vé a Caterpillar. Az ilyen hivatkozással kapcsolt webhelyek nem tartoznak a Caterpillar ellen?rzése alá, és a Caterpillar nem felel?s az ilyen hivatkozással kapcsolt webhelyek tartalmáért, és nem támogatja azokat, beleértve az ilyen hivatkozással kapcsolt webhelyeken található információkat és anyagokat is. ?nnek saját belátása szerint kell megítélnie, hogy használja-e ezeket a hivatkozással kapcsolt webhelyeket.

  青青草原久久99大伊人